اخبار شرکت پایاب زمزم

تامین و نصب تاندونهای کابلی در سازه Fix Point سد خرسان 3

سد خرسان 3 یکی از سدهای بتنی بلند کشور است که در حال ساخت می باشد.  عملیات بتن ریزی بدنه این سد توسط جرثقیل کابلی موسوم به Cable Crane  انجام خواهد شد.  کابلهایی که کالسکه حمل بتن را حمل می کنند از یکطرف به سازه Fix Point متصل بوده و از سمت دیگر دره به Cariage Way  اتصال متحرک دارد.  سازه بتنی  Fix Point  به کمک 12 عدد تاندون بلند 30 متری متشکل از 6 استرند فولادی 0.6 اینچی به کوه دوخته می شود.  تامین ایت تاندونها و نصب و کشش آنها توسط شرکت پایاب زمزم در حال انجام است.

مهر ماه سال 1402

عملیات بالابری شاریوی پل بزرگراه شمالی کرج

هر قالب با تعداد 4 عدد جک هیدرولیک و به کمک 4 دسته کابل 5 رشته ای بالابری شد.  در حین عملیات بالابری قالب ها، افقی ماندن آنها توسط یک عدد چرخش سنج الکترونیکی دو محوره ساخت پایاب زمزم با دقت 0.001 درجه مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. عملیات بالابری 4 عدد قالب در طی یک ماه زمان انجام و همه قالبها با دقت در محل خود مستقر شدند.

شهریور ماه سال 1402

عملیات آزادسازی کابل Cable Crane در سد کارون 4

روش معمول در بتن ریزی سد ها، استفاده از کابلهای بلند موسوم به Cable Crane است که بین دو دره نصب شده و بسکت های بتن بر روی آنها حرکت طولی می کنند. یک انتهای این کابلها فیکس و سمت دیگر آن بر روی ریلهایی قابل حرکت قرار دارد.  بدین ترتیب امکان بتن ریزی در X وY های مختلف فراهم می شود.   این کابلها عموما دو عدد بوده و بسیار قطور و قوی هستند و تحت کشش زیادی قرار دارند.  پس از اتمام عملیات بتن ریزی، میتوان این کابلها را آزاد و در سایر پروژه ها مورد استفاده قرار داد.  عملیات آزاد سازی کابلهای Cable Crane در سد کارون 4 و نصب مجدد آن در سد خرسان 3 به شرکت پایاب زمزم سپرده شده است.  مقدمات آزاد سازی کابل انجام شده  و این کار در طی دو هفته به اتمام خواهد رسید.

تیر ماه سال 1402

تامین ابزار دقیق برای پایش تونلهای قطعه 2 آزاد راه تهران – شمال

به منظور پایش تونلهای شماره 27و 31 آزاد راه تهران – شمال که در قطعه شماره 2 این مسیر واقع شده است، شرکت دی اقدام به تهیه تعدادی کشیدگی سنج با هد الکتریکی و لاگر قرائت مربوطه از شرکت پایاب زمزم کرده است.  مقدمات حفر چالهای مربوطه در حال انجام است تا نصب ادوات مذکور به زودی انجام پذیرد.

تیر ماه سال 1402

ابزاربندی ساختمانهای مجاور متروی قم

برخی ساختمانهای مجاور متروی قم پس از انجام حفاریها دچار آسیب دیدگی شده اند.  میزان آسیب در برخی ساختمانها قابل توجه بوده است.  یکی از این موارد توسط 10 عدد ترک نگار تک بعدی و 3 عدد چرخش سنج دو بعدی در حال رفتارنگاری و پایش توسط شرکت پایاب زمزم است.  این عملیات در خرداد ماه آغاز شد و مقرر است تا مدتی ادامه یابد تا روند توسعه (یا عدم تغییر) وضعیت ترکها و حرکتهای ساختمان زیر نظر قرار گیرد.

خرداد ماه سال 1402

تعمیر پل کابلی جزیره کارون در اهواز

به دلیل آسیب دیدگی تعدادی از کابلهای پل کابلی جزیره واقع در شهر اهواز، پروژه ای توسط شهرداری اهواز مبنی بر تعویض کابلهای آسیب دیده و بازدید از کلیه کابلهای پل تعریف شد.  مقرر شد در این پروژه ضمن تعویض کابلهای آسیب دیده، سلامت کلیه کابلهای پل مورد بازدید قرار گرفته و مجددا نیروی کابلها تنظیم شده و پایلونها به حالت شاقولی در بیایند.  شرکت پایاب زمزم با توجه به سوابق اجرایی زیاد در زمینه احداث پلهای کابلی بصورت ترک تشریفات از طرف شورای شهر و شهرداری برای انجام این پروژه انتخاب گردید.  عملیات فوق در انتهای سال 1401 آغاز و طی دو ماه کاری با موفقیت به اتمام رسید.

اردیبهشت ماه سال 1402

تامین عمق یاب سطح آب 300 متری

جهت تعیین تراز سطح آب در چالهای پروژه سد کارون 3، یک عدد عمق یاب با 300 متر کابل مدرج ساخته و تحویل کارفرما (شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 برقابی) گردید.  با توجه به طول بلند کابل مورد نیاز، سعی در سبک سازی قرقره شد تا حمل و نقل این ابزار آسان گردد.  با مکانیزم ساخته شده و اصلاحی که در ساختار قرقره های استاندارد اعمال شد، وزن مجموعه ساخته شده به 7 کیلوگرم محدود شد

اردیبهشت ماه سال 1402

تامین کشیدگی سنج و لاگر پرتابل

تعداد شش عدد کشیدگی سنج  3 نقطه ای با طول 10 متر به همراه هد الکتریکی جهت پایش یکی از تونلهای  شرکت دی  واقع در آزاد راه تهران – شمال ساخته شد. جهت قرائت این ابزارها، یک عدد لاگر پرتابل تک کاره نیز تامین شده است.

فروردین ماه سال 1402

نصب ترک نگار و چرخش سنج روی دیواره بتنی در ورودی به آزادراه تهران – شمال

دیواره بتنی بلندی که در زیر عوارضی ورودی به آزادراه تهران – شمال قرار گرفته است دارای ترکی است که نظر بهره بردار را به خود جلب کرده و جهت حصول اطمینان از عدم حرکت فزاینده و پیش رونده آن اقدام به نصب یک عدد ترک نگار سه بعدی الکتریکی و یک عدد چرخش سنج سه محوره دیجیتال نمود.  تامین و نصب این ابزارها توسط شرکت پایاب زمزم صورت پذیرفت و دستگاه لاگر لازم برای قرائت ابزارهای فوق نیز تحویل کارفرمای پروژه گردید.

اسفند ماه سال 1401

عملیات تنش سنجی به روش جک مسطح در معدن انگوران

به عنوان بخشی از کنترل روش استخراج در بخش زیرزمینی معدن انگوران، در 3 نقطه از تونلهای زیرزمینی این معدن عملیات تنش سنجی برجا انجام شد.  روش آزمایش بر اساس روش جک مسطح (Flat jack) بوده و در آن هم در سقف تونل و هم در دیواره آن تنش سنجی صورت پذیرفت.  همچنین اقدام به نصب دو عدد ترک نگار سه محوره با سنسورهای الکتریکی تار مرتعش (Vibrating Wire) نیز گردید.  با توجه به مقادیر تنش ثبت شده در این نقاط، بخش دفتر فنی میتواند اقدام به بهینه نمودن عملیات نگهداری در این معدن نماید.

اسفند ماه سال 1401

تامین ابزار دقیق برای رفتار نگاری تونل 24 در آزادراه تهران – شمال

تونل شماره 24 واقع در قطعه 2 آزادراه تهران – شمال واقع شده است.  در این نقطه که چند تونل از روی یکدیگر عبور میکنند، نیاز به پایش جهت اطمینان از کافی بودن سیستم تحکیم می باشد.  شرکت پارس گستر کیان پاد اقدام به تهیه 9 دستگاه بارسنج+ 9 دستگاه کشیدگی سنج+ یک دستگاه لاگر پرتابل از شرکت پایاب زمزم نمود و هم اکنون دستگاههای نصب شده در حال تولید داده می باشند.

بهمن ماه سال 1401

عملیات ترمیم پل کابلی جزیره کارون در شهر اهواز

پل ترکیبی جزیره کارون،  جزیره زیبای تفریجی کارون را به شهر اهواز متصل می نماید.  این پل بصورت ترکیبی از قوسهای فلزی و کابلهای 12 رشته ای طراحی شده است.  متاسفانه طی چند مورد بارگذاری خارج از ظرفیت بر روی این پل، تعدادی از کابلهای آن پاره شده و پل را دچار مخاطراتی نموده است.  قرارداد ترمیم کابلها و تعویض بخشهای آسیب دیده آن و رگلاژ مجدد نیرو در تمام کابلهای پل به شرکت پایاب زمزم محول گردید.  این عملیات در طی یک ماه انجام که در اسفند ماه 1401 به اتمام خواهد رسید.

بهمن ماه سال 1401