استرند با دو لایه روکش

استرند با دو لایه روکش، مطابق استاندارد ASTM416-06 در رده 270 با تنش تسليم 1675 مگاپاسکال و با دو قطر مختلف 13 و 15 ميليمتر و حد گسيختگي183.7 و 260.7 کيلونيوتن توليد مي شوند. براي افزايش مقاومت اين نوع از استرندها در برابر خوردگي، بر روي آنها علاوه بر پوشش اپوکسي از گريس و دو لايه غلاف HDPE استفاده شده است.