استرند با پوشش اپوکسی

استرند با پوشش اپوکسی، مطابق استاندارد ASTM416-06 در رده 270 با تنش تسليم 1675 مگاپاسکال و با دو قطر مختلف 13 و 15 ميليمتر و حد گسيختگی 183.7 و 260.7 کيلونيوتن توليد می شود. برای افزايش مقاومت اين نوع از استرندها در برابر خوردگی، بر روی آن ها یک لایه پوشش اپوکسی اعمال شده است.  از جمله خصوصیات این نوع استرند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقاومت فوق العاده در برابر خوردگی
  • مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
  • مشخصات فیزیکی و مقاومتی مشابه استرند معمولی
  • کاهش هزینه اضافی برای محافظت از استرند در برابر خوردگی
  • افزایش طول عمر مفید استرند

در سال های اخیر، استرند با پوشش اپوکسی به وفور در شرایط دشوار محیطی از جمله سازه های دریایی مورد استفاده قرار گرفته است.