استرند با یک لایه روکش

استرند با یک لایه روکش، مطابق استاندارد ASTM416-06 در رده 270 با تنش تسليم 1675 مگاپاسکال و با دو قطر مختلف 13 و 15 ميليمتر و حد گسيختگی 183.7 و 260.7 کيلونيوتن توليد می شوند. برای افزايش مقاومت اين نوع از استرندها در برابر خوردگی، بر روی آنها علاوه بر پوشش اپوکسی از گريس و يک لايه غلاف HDPE استفاده شده است.