انحراف سنج

انحراف ­سنج­ها دستگاه­ هایی هستند که برای تعیین انحراف یک خط مرجع از راستای اولیه خود به کار می­روند. در این ابزار پس از حفر یک چال شاقولی تا عمق مورد نظر (که معمولا از عمق ریزش احتمالی بیشتر انتخاب می شود) لوله ای پلاستیکی که دارای دو جفت شیار عمود بر هم است در چال رانده و با تزریق دوغاب به بدنه چال محکم می شود.  سپس یک اژدر که دارای دو عدد حس­گر انحراف سنج متعامد است، در طول لوله به حرکت در آمده و در هر عمق انحراف از راستای قائم را در دو راستای عمود بر هم به ولتاژ قابل اندازه­گیری تبدیل می­کند. اگر در اثر لغزش در بین لایه های زمین حرکتی افقی در توده سنگ ایجاد شود، راستای لوله در عمق لغزش از حالت شاقولی خارج شده و اژدر این مقدار تغییر زاویه را ثبت و به جابجایی افقی تبدیل می کند.  با قرائت متناوب از این چال میتوان به عمق حرکت و مقدار حرکت یک توده ناپایدار پی برد و قبل از وقوع بحران به تقویت آن اهتمام ورزید.

 • تعیین عمق وقوع گوه گسیختگی
 • تعیین امکان حرکت احتمالی زمین در شیروانی ­های ناپایدار
 • مانیتورینگ وسعت و نرخ جابجایی افقی در سد های خاکی، خاکریزهای واقع شده بر روی زمین نرم و در طول حفریات روباز یا تونل­ ها
 • مانیتورینگ انحراف شمع­ها یا دیوارهای حائل
 • دقت بالا
 • قابلیت اندازه­گیری انحراف در دو راستای عمود بر هم
 • محدوده اندازه­گیری وسیع  35± درجه

 • انحراف سنج یک یا دو محوره
 • دقت مورد نیاز
 • قطر لوله
 • عمق اندازه­گیری