اکستنسومتر (کشیدگی سنج درون گمانه)

از کشیدگی سنج برای تعیین مقدار جابجایی توده های خاک و سنگ استفاده می شود.  این ابزار در نقاط مشخصی (انکر پوینت) به زمین متصل می شود و در نتیجه تغییر شکل و جابجایی توده های خاک یا سنگ، فاصله انکر ها نسبت به هم و بالطبع، فاصله آن ها نسبت به هد دستگاه تغییر می کند. تغییر فاصله بین انکر ها و هد کشیدگی سنج این امکان را فراهم می کند که امکان تعیین مقدار و محل وقوع تغییر شکل توده های سنگ یا خاک در طول کشیدگی سنج فراهم شود.  به منظور سهولت کار و افزایش دقت قرائت ابزار می توان کشیدگی سنج ها را به هد الکتریکی تجهیز نمود.

 • تعیین محل وقوع جابجایی در عمق لایه ها
 • تعیین میزان بازشدگی سطوح انفصال سنگ در صورت تعیین موقعیت انکر پوینت ها بر اساس لایه بندی
 • تعیین جابجایی مطلق نقاط درگیر در صورت کفایت طول کشیدگی سنج
 • تعیین نشست نسبی زمین در اثر حفاری تونل های شهری
 • تعیین سایز بلوک­ های ناپایدار در تونل­ ها و شیروانی­ ها
 • اندازه­ گیری نشست یا بالا آمدگی در حفاری­ ها، فونداسیون­ ها، سدها و خاکریزها
 • مانیتورینگ نشست سطح زمین در بالای معادن، تونل­ ها و سایر حفریات زیرزمینی
 • مانیتورینگ تحکیم خاک زیر خاک ریزها
 • قطر کم، بدون نیاز به حفاری چال با یک قطر خاص
 • یک یا چند نقطه­ اتصال به دیواره­ چال در نقاط موردنظر
 • تنوع وسیع تعداد نقاط (1 تا 14 نقطه)
 • هزینه­ کم و نصب آسان
 • امکان نصب ابزار در چال­های با قطر کم در حد 64 میلیمتر، به دلیل قطر کم ابزار
 • امکان نصب هد کشیدگی­ سنج در داخل چال به منظور حفاظت از آن در برابر پرتاب سنگ و برخوردهای ناشی از تردد خودروها در داخل تونل
 • هد الکتریکی را می توان همزمان با اکستنسومتر و یا پس از فاصله گرفتن سینه کار (به منظور جلوگیری از آسیب دیدن در اثر انفجار) نصب کرد
 • راحتی نصب به دلیل طراحی یکپارچه و عدم نیاز به مونتاژ در هنگام نصب
 • امکان حلقه شدن (قطر 5/1) به منظور سهولت در حمل و نقل
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی و غبار
 • قابلیت افزایش محدوده با استفاده از اکستنشن

 • طول کشیدگی سنج
 • تعداد نقاط انکر
 • فواصل قرارگیری انکرها نسبت به هد
 • نوع قرائت
 • طول کابل مورد نیاز، در صورت استفاده از هد الکتریکی (طول کابل استاندارد 10 متراست)