بارسنج تار مرتعش

نوع دیگری از بارسنج که امروزه در حوزه ژئومکانیک به وفور استفاده می شود بر اساس استفاده از سنسورهای تار مرتعش ساخته می شود.  دراین ابزار، پس از اعمال نیرو به هسته فلزی دستگاه، کرنش وارده به یک تار تحت کشش اعمال شده که این امر منجر به تغییر کشش در تار و متعاقب آن تغییر در فرکانس طبیعی ارتعاش تار می شود.  با تکرار ثبت فرکانس طبیعی ارتعاش تار میتوان مقدار کرنش و نیروی اعمال شده را اندازه گیری کرد.  نظر به اینکه خروجی این ابزار “فرکانس” است، نویزهای محیطی تاثیری روی خروجی نداشته و از این جهت داده خروجی بسیار پایدار و ثابت می باشد.  همچنین طول سیم تاثیری در نتایج ثبت شده نخواهد داشت.  این ابزار همچنین از دوام و حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار است.

 • اندازه گیری نیروی محوری نیل
 • اندازه گیری نیروی محوری راک بولت
 • اندازه گیری نیروی محوری مونوبار
 • پایداری و حساسیت بسیار بالا
 • ابعاد نسبتا کوچکتر به نسبت سایر بارسنجها
 • قابل ساخت در ابعاد و ظرفیتهای مختلف
 • تهیه از آلیاژهای خاص استیل ضد زنگ
 • عدم تاثیر خروجی از نویزهای محلی و طول سیم
 • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

 • ظرفیت باربری مورد نیاز
 • قطر سوراخ مرکزی بارسنج