بارسنج فویل استرین گیج

بارسنجهای فویل استرین گیجی نوع متداولی از انواع بار سنج بوده که بر اساس اعمال کرنش بر روی تعدادی کرنش سنج چسبیده به یک فلز باربر طراحی شده است.  المان باربر میتواند از فولاد یا آلومینیوم آلیاژی ساخته شده باشد.  تعدادی کرنش سنج بصورت محوری و شعاعی به دور این هسته فلزی نصب شده و با یک مدار بندی مناسب، مقدار نیروی اعمالی به بار سنج تبدیل به کرنش در سنسورها و متعاقب آن ایجاد یک ولتاژ خروجی می شود.  مداربندی سنسورها هر گونه نیاز به اصلاح اثر تغییر دما را منتفی کرده است. این بارسنج ها در انواع ظرفیت و ابعاد، متناسب با سایز تاندون یا مونوبار نصب شده تولید می شود.

 • اندازه گیری نیروی محوری نیل
 • اندازه گیری نیروی محوری راک بولت
 • اندازه گیری نیروی محوری مونوبار
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • قابل ساخت در ابعاد و ظرفیتهای مختلف
 • تهیه از از آلیاژهای خاص استیل ضد زنگ یا آلومینیوم (برای سبکی ابزار)
 • اصلاح اتوماتیک بارگذاری غیر متقارن
 • سهولت نصب و استفاده
 • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

 • ظرفیت باربری مورد نیاز
 • قطر سوراخ مرکزی بارسنج