بارسنج هیدرولیکی

از بارسنج های هیدرولیکی برای تعیین بار محوری وارد به انواع راک بولت، نیل و انکر استفاده می شود.  المان مذکور از حفره میانی بارسنج عبور داده شده و توسط مهره بر روی صفحه باربر نصب می شود.  در نتیجه، نیروی اعمالی به عضو عیناً به سطح باربر بارسنج منتقل شده و پس از توزیع بر روی آن منجر به افزایش فشار سیال داخل ابزار شده که این تغییر فشار توسط سنسورهای بسیار دقیق داخل ابزار اندازه گیری می شود.  با توجه به ظرفیت سنسورهای فشار و محدودیت های ابعادی موجود معمولاً ظرفیت این گروه از بارسنج ها به 50 تن محدود و برای ظرفیت های بالاتر از بارسنج الکتریکی سری LCCN استفاده می شود.

 • اندازه گیری نیروی محوری نیل
 • اندازه گیری نیروی محوری راک بولت
 • اندازه گیری نیروی محوری مونوبار
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • امکان تجهیز به گیج عقربه ای یا دیجیتال
 • ساخته شده از آلیاژهای خاص استیل ضد زنگ
 • مجهز به سنسورهای فشار دقیق
 • سهولت نصب و استفاده
 • ضخامت کم
 • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

 • ظرفیت باربری مورد نیاز
 • قطر سوراخ مرکزی بارسنج
 • نوع گیج (عقربه ای یا الکتریکی)