جک بسکت زن

روش متداول دیگر برای ایجاد گیره مرده در انتهای کابل پیش تنیدگی، بازکردن وایرهای استرند بوده بطوریکه این وایرهای باز شده با بتن درگیر شده و از بیرون کشیده شدن استرند در حین کشیدکی ممانعت بعمل آورند.

جکی که به این منظور استفاده می شود موسوم به “جک بسکت زن” است.   اين جک قسمتی از استرند را گرفته و با گرفتن و حرکت فشاری قسمتی دیگر از استرند، باعث افشان شدن وایرهای آن می شود.  از این سیستم در گيره هاي مرده نوع H و BH استفاده مي شود. ظرفيت اسمي جک مذکور در فشار 50 مگاپاسکال برابر 34 کيلونيوتن بوده و براي به کارگيري آن از پمپ ZB4-500استفاده مي شود. وزن اين دستگاه برابر 13.6 کيلوگرم بوده و قطر بسکت ايجاد شده توسط آن براي يک استرند با قطر 15 ميليمتر، حدوداً برابر 90 ميليمتر مي باشد.

  • ایجاد گیره مرده در کابلهای پیش تنیده
  • دوام بسیار بالا و امکان بارگذاری مکرر بدون نیاز به سرویس
  • فشار کار کم (540 مگاپاسکال) و استهلاک کم
  • ایمنی بالای سیستم به دلیل فشار کاری پائین

  • مدل جک