جک های مونو

در بسیاری از موارد ضروری است تا تک تک استرند ها به صورت انفرادی تحت کشش قرار گیرند.  برای انجام چنین عملیاتی از جکهای موسوم به “جک مونو استرند” استفاده می شود.  این جک نسبتا سبک و توسط یک اپراتور قابل جابجایی و کار می باشد.  نيروي قابل تأمين توسط جک هاي مونو برابر 24  تن و کورس آنها برابر 200  ميليمتر است. از اين جک ها مي توان براي کشش استرندهاي منفرد در هر دو قطر 13  و 15  ميليمتر استفاده نمود.  از کلیه پمپهایی که برای جکهای مولتی استفاده می شود میتوان دراین جک نیز استفاده نمود.

  • نصب و کشش استرند در پل هاي ترکه اي (Stay Cable)
  • آزاد کردن گوه يک رشته استرند از يک تاندون و تعویض استرند آسیب دیده
  • کنترل بار تک تک استرندهاي يک تاندون.
  • دوام بسیار بالا و امکان بارگذاری مکرر بدون نیاز به سرویس
  • فشار کار کم (540 مگاپاسکال) و استهلاک کم
  • ایمنی بالای سیستم به دلیل فشار کاری پائین
  • کورس بلند برای پوشش دادن اکثر کاربردها
  • قابلیت حمل توسط یک نفر

  • مدل جک