درباره ما

گروه پاياب زمزم از مجموع دو شرکت مهندسين مشاور پاياب زمزم و شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم تشکيل می شود. مهندسين مشاور پاياب زمزم در سال 1377 در زمينه طراحی مکانيک سنگی و ابزار بندی ژئوتکنيکی، و شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم در سال 1380 در زمينه ی تامین تجهیزات و اجرای تخصصی پروژه های عمرانی و معدنی تأسيس شدند. گروه پاياب زمزم در زمينه های زير فعاليت می کند:

 • ساخت ونصب ابزار دقيق براي مانيتورينگ پروژه هاي ژئوتکنيکي
 • ساخت وتأمين مصالح وتجهيزات انواع پل، شامل پل هاي معلق، پس کشيده وترکه اي
 • تأمين قطعات و ارائه ي خدمات سيستم هاي پس کشيدگي و اجراي سازه هاي بتني
 • طراحي، تأمين مصالح و اجراي گودبرداري وتحکيم ديواره
 • واردات انواع تجهیزات، ابزار و مصالح درحوزه هايی همچون:  استرند،  جک،  پمپ، ست تزریق، نئوپرن، درز انبساط، قالب،  مونوبار،  رادخودحفار و …

کارخانه

يکی ازسیاست های پایدارگروه پاياب زمزم، برخورداری از يک خط توليد اختصاصی بوده است بطوريکه هم زمان با تحويل به موقع تجهیزات و ابزارسفارش داده شده، امکان کنترل کيفيت دایمی تولیدات و ارایه خدمات مورد نیاز پروژه های عمرانی گروه وجود داشته باشد. لذادر این راستا، در زمينی با مساحت 5000 مترمربع دو سوله ی ماشين ابزار به مساحت جمعی 1800 متر مربع ساخته شد.

توليد ابزار و تجهیزات در کارخانه شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم، با استفاده از دستگاه های زير انجام می شود:

 • سه دستگاه تراشکاری و فرز
 • دو دستگاه پرس مته کاری
 • ست کامل جوش آرگون
 • کمپرسورها و دستگاه های جوش
 • دودستگاه پرس برای کالیبراسیون ابزارها
 • یک کوره عمليات حرارتی ويژه بر روی مواد خام
 • آون جهت کالیبراسیون ابزار

طراحی و تولید ابزار و تجهیزات و نیز تولید مصالح توسط کادر مجرب و متخصص این شرکت صورت می گیرد و تلاش بر این است که همواره میزان موجودی در انبارهای شرکت متناسب با نیاز مشتریان به منظور پاسخگویی سریع باشد.

بخشی از فعالیت های کارخانه به اجرای تعميرات اساسی و نگهداری از دستگاه ها و تجهیزات و نیز ارایه خدمات پس از فروش اختصاص يافته است. برای اجرای پيوسته و بدون وقفه ی عمليات اجرایی در سايت ها، دستگاه ها و تجهیزات بايد در شرايط مناسبی قرار داشته باشند و برای نیل به اين منظور، نياز به داشتن امکانات تعمير و نگهداری اختصاصی اجتناب ناپذیر است. به این منظور و برای اجرای موفقيت آميز عمليات در سايت های اجرايی، تعمير و نگهداری دستگاه ها در کارخانه و توسط نيروهای متخصص اين شرکت انجام می شود.