دکویلر

به دلیل ارتجاعی بودن استرند ها، برای باز کردن کنترل شده حلقه استرند و برش طول مورد نیاز، از ابزاری تحت عنوان دکویلر استفاده می شود. شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم سازنده دکويلرهايی است که به کاربر اجازه می دهد تا رشته های استرند را به راحتی و به صورت کاملاً ايمن از دور حلقه ی استرند، باز کند.