ست تزریق

ماشين هاي تزريق شرکت OVM در دو نوع معمولي و پيشرفته توليد مي شوند. نوع معمولي آن متشکل از دو دستگاه شامل: پمپ تزريق  (UB3) و ميکسر دوغاب(JW180)  بوده و نوع پيشرفته آن (MR60) در قالب يک دستگاه متشکل از پمپ، همزن و ميکسر عرضه مي شود.

جدول مربوط به پمپ تزریق

جدول مربوط به میکسر دوغاب

جدول مربوط به دستگاه متشکل از پمپ، همزن و میکسر