سلول فشار شاتکریت

این سلول فشار مشابه نوع سد خاکی بوده و مشابها برای اندازه گیری تغییر تنش در شاتکریت استفاده می شود.  به دلیل اینکه عموما شاتکریت دارای ضخامتهای بین 15 تا 25 سانتیمتر است، این ابزار به شکل مستطیل ساخته می شود تا بعد کوچک آن در جهت ضخامت شاتکریت قرار گیرد.  نظر به اینکه در بتن، پس از گیرش، انقباض رخ می دهد و این امر باعث جدایش سلول از بتن می شود، در ساختمان سلول از یک لوله موسوم به “لوله جبران فشار” استفاده می شود.  پس از خشک شدن بتن، با لهیدن این لوله که پر از سیال است، جدایش سلول و بتن از بین رفته و اتصال بین این دو برقرار می شود.  این سلولها معمولا در ابعاد 10 در 25 یا 15 در 30 سانت ساخته می شود.

 • اندازه گیری میزان فشار اعمالی به سیستم نگهداری موقت (شاتکریت)
 • اندازه گیری تنش های شعاعی و مماسی داخل لاینینگ
 • اندازه گیری تنش های وارده به سگمنت های پیش ساخته بتنی تونل
 • ساخت در دو سایز متداول 10×25 و 15×30 سانتیمتر
 • دارای لوله جبران فشار
 • امکان اندازه­ گیری پیوسته و اتصال به دیتا اکوزیشن
 • ساخته شده از فولاد ضد زنگ و مقاوم در برابر خوردگی
 • ظرفیت­ های مختلف (10 تا 150 بار)

 • ظرفیت فشار مورد نیاز
 • ابعاد مورد نیاز
 • طول کابل لازم