متر همگرایی سنجی

متر همگرایی سنجی به سبب هزینه های اندک، اپراتوری آسان، دقت مناسب و امکان ثبت حرکات سطح تونل یا دیوار، یکی از متداول ترین دستگاه های مورد استفاده برای رفتارنگاری فضاهای زیرزمینی را تشکیل می دهد.  اگر چه در این روش تنها جابجایی نسبی بین دو نقطه از محیط تونل اندازه گیری می شود اما شناخت مناطق دارای جابجایی در تونل و تعیین روند این حرکت، این امکان را برای مهندس طراح فراهم می نماید تا ضمن تکمیل اطلاعات و مقایسه آن با فرضیات طراحی اولیه، در رابطه با انتخاب ابزار دقیق تکمیلی و بهینه سازی سیستم های نگهداری در متراژ های بعدی اقدام نماید.

 • اندازه گیری جابجایی دیواره و سقف فضاهای زیرزمینی
 • اندازه گیری جابجایی دیوار های متقابل گود
 • اندازه گیری جابجایی دیواره کوله پل ها
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • ساخته شده از استیل ضد زنگ
 • مجهز به نوار با کیفیت مدرج از جنس استیل
 • مجهز به گیج دیجیتال
 • دارای قاب کالیبراسیون و کیف حمل
 • دارای اتصال حلقه ای یا رزوه ای

 • حداکثر طول مورد نیاز
 • نوع گیج (عقربه ای – دیجیتال)