نشست سنج مغناطیسی

از نشست سنج های مغناطیسی برای تعیین نشست نسبی لایه های زیرسطحی استفاده می شود.  دستگاه مذکور از پراب، کابل مدرج، قرقره کابل و مجموعه ای از قطعات الکترونیک تشکیل شده است که با چراغ و بوق، رسیدن پراب به محل دیسک یا فنرهای عنکبوتی را اعلام می کند و پس از آن کاربر می تواند با قرائت متراژ کابل، عمق استقرار آن ها را اندازه گیری نماید.

طراحی دستگاه و مصالح مورد استفاده در ساخت آن با توجه به شرایط کارگاهی متداول انجام شده و لذا می توان از آن با اطمینان خاطر و بدون نگرانی استفاده نمود.  همچنین کابل مدرج با کیفیت استفاده شده در ساخت ابزار، امکان قرائت متراژ را به راحتی فراهم می کند.

 • اندازه گیری نشست سد های خاکی
 • اندازه گیری نشست لایه های زیرسطحی ناشی از اجرای تونل و سایر فضاهای زیرزمینی
 • اندازه گیری نشست یا بالازدگی انواع فونداسیون ها
 • مجهز به کابل مدرج با وضوح 1 میلیمتر
 • ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی
 • دارای شارژر و باتری داخلی با ظرفیت مناسب
 • مجهز به بوق، چراغ LED و پیچ تنظیم حساسیت
 • وزن و ابعاد بسیار کم و سهولت استفاده

 • دقت مورد نیاز
 • عمق حداکثر اندازه­گیری و تعداد نقاط اندازه­گیری
 • نوع سیستم قرائت