نیلینگ و بهسازی زمین

در روش انکرينگ که در گروه روش های نوين تحکيم و بهسازی زمين قرار می گيرد برای تقويت و افزايش ظرفيت باربری زمين، از بولت های تمام رزوه (مونوبار) و يا کابل های فولادی (استرند) پيش تنيده استفاده می شود. در اين روش پس از پايان عمليات چالزنی، گراند انکر از پيش مونتاژ شده به داخل چال رانده شده و با تزريق دوغاب سيمان در قسمتی از طول خود (طول باند) با زمين درگير می شود. تفاوت اساسی گراند انکر با نيل در اين است که همواره انکرها در بخشی از طول خودآزاد بوده و به زمين متصل نيستند و بنابراين می توان به کمک جک های هيدروليکی پر قدرت، آن ها را تا بار معينی تحت کشش قرار داد. به همين دليل گراند انکر بر خلاف نيل برای فعال شدن نيازی به وقوع جابجايی در زمين ندارد.

اعمال بارهای تا چند صد تن نيز در اين مهاريها بسيار متداول می باشد و با افزودن تعداد رشته های کابل به راحتی قابل دستيابی است. قطر چالزنی نيز بالطبع تابع اندازه انکر خواهد بود. تحکيم ديواره های گود به روش گراند انکرينگ به دليل استفاده از المان های فولادی پس کشيده در گروه ايمن ترين روش های تحکيم ديواره قرار می گيرد. برخی از مزايای اين روش عبارتست از:

– ايمنی بسيار بالا در مقايسه با نيلينگ به دليل فعال بودن سيستم و کشش تمامی تاندون ها

– کاهش قابل توجه حجم عمليات چالزنی و تزريق

– حداقل اختلال در ترافيك خيابانهاي مجاور

– حداقل اشغال فضاي داخل گود و عدم اختلال سازه نگهبان با فعاليت هاي احداث سازه اصلي

– سرعت بالا و صرفه اقتصادی نسبی به ویژه در گودبرداری های عمیق

– انجام همزمان حفاری و اجرای سازه نگهبان و کاهش زمان گودبرداری

– كنترل بسيار مطلوب تغييرشكل هاي خاك اطراف گود به ويژه در سازه هاي نگهبان دائم يا گودهاي مجاور سازه هاي حساس به جابجايی پی

معرفی محصولات