پوشر استرند

از دستگاه پوشر استرند برای راندن کابل به داخل غلاف استفاده می شود. در مواردی که طول کابل یا مقدار کابل زیاد باشد، استفاده از دستگاه راندمان کار را بسیار بالا برده و از تعداد نیروی کاری خواهد کاست.  همچنین ایمنی کار در استفاده از این دستگاه نیز ارتقا می یابد.

این دستگاه توانایی رانش 200 متر استرند در هر دقیقه را دارد و در نتیجه می توان با به کارگیری آن، سرعت اجرای عملیات را به مقدار بسیار زیادی افزایش داد. در این دستگاه امکان تنظیم سرعت و قدرت رانش استرند وجود دارد.  دستگاه مجهز به یک کنتور شمارش متراژ استرند است.  چرخهای درگیر با استرند پس از سائیده شدن امکان تعویض را دارد و جزو اقلام مصرفی تلقی می شود.

  • راندن کابلهای بلند در داخل داکت
  • استفاده در مواردی که سرعت جاگذاری استرند و کاهش زمان کار از اولویت برخوردار است
  • کاهش تعداد نیروی کاری
  • قدرت بالا
  • پایداری دستگاه
  • قابلیت تنظیم سرعت حرکت
  • دارای کنتور شمارش متراژ کابل

  • تعداد مورد نیاز