چرخش سنج

چرخش سنج های سری TMC با بهره گیری از تکنولوژی MEMS امکان دستیابی به دقت و وضوح بسیار بالایی را در لحظه فراهم می کنند.  با توجه به اینکه چرخش سنج های تولیدی این شرکت در فریم مدرج بسیار دقیقی مورد تست و کالیبراسیون قرار می گیرند لذا از قابلیت اعتماد بسیار بالایی برخوردار هستند.  بدنه این چرخش سنج ها به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به ملحقات اضافی و صرفاً توسط دو عدد پیچ بر روی نقطه مورد نظر قابل تنظیم اولیه و نصب باشند.  بر این اساس، اختلاف بین مقدار قرائت شده در روز جاری با قرائت اولیه، عددی خواهد بود که با استفاده از فرمول کالیبراسیون ابزار قابل تبدیل به زاویه چرخش می باشد.

 • اندازه گیری چرخش های ناشی از عملیات گودبرداری
 • اندازه گیری چرخش تیر یا تکیه گاه ها
 • اندازه گیری تغییر شکل یا چرخش دیوارهای حائل
 • اندازه گیری جابجایی یا همگرایی تونل
 • اندازه گیری تغییر زاویه خطوط لوله
 • اندازه گیری چرخش های ناشی از نشست نامتقارن سازه ها در اثر حفاری های زیرسطحی
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی و غبار
 • دارای سنسور دماسنج داخلی با دقت بالا
 • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی
 • سهولت تنظیم اولیه به دلیل تعبیه شدن تراز دایره ای بر روی سطح فوقانی ابزار

 • طول کابل
 • محدوده­ مورد نیاز
 • دقت مورد نیاز