کابل پل های ترکه ای

استرند های مورد استفاده در پل هاي ترکه اي مطابق جدول زير در دو قطر 15.2 و 15.7 ميليمتر، با مقاومت 1860 مگاپاسکال تولید می شوند.  معمولا تعداد استرندهای یک مجموعه کابل از 12 تا 127 رشته میتوانند باشند. به دليل نياز به دوام بالا و افزايش طول عمر مفيد استرندهاي مورد استفاده در اين نوع از پل ها، براي افزايش مقاومت آنها در برابر خوردگي از روکش هاي مختلفي استفاده مي شود. اين نوع از استرندها به صورت معمولي با پوشش اپوکسي و يا گالوانيزه، توليد شده و بر روي آنها پوشش هايي از جنس گريس يا واکس ضد خوردگي و همچنين غلاف پلي اتيلن تعبيه مي شود.