کرنش سنج تارمرتعش بتن

کرنش سنج های تار مرتعش یکی از پرکاربردترین انواع ابزار دقیق سازه ای و ژئوتکنیکی هستند.  با توجه به این که اندازه گیری مستقیم تنش در بسیاری موارد حتی با فرض امکان پذیر بودن، با دشواری و عدم قطعیت های زیادی همراه است، لذا به عنوان یک روش جایگزین مناسب می توان میزان کرنش المان مورد نظر را اندازه گیری و بر اساس قانون هوک با اطلاع از مدول الاستیسیته ماده، آن را به تنش معادل تبدیل کرد.  طراحی و انتخاب مصالح مورد استفاده در ساخت کرنش سنج های تار مرتعش پایاب زمزم با دقت بسیار بالا و بر اساس محیط کاربرد آن ها انجام شده و تا کاربر بتواند با اطمینان حداکثر بهره وری را از آن ها داشته باشد.  پرکاربردترین نوع کرنش سنج های بتن را انواع استاندارد و کرنش سنج شاتکریت تشکلیل می دهند.  اگر چه، امکان تولید سفارشی بر اساس نیاز خریدار نیز وجود دارد.

  • اندازه گیری کرنش انواع المان های بتنی شامل:  تیر، ستون، فونداسیون، شمع، لاینینگ، سگمنت های پیش ساخته، شاتکریت و… 
  • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
  • عدم تاثیر پذیری از طول کابل
  • وضوح، تکرارپذیری و دقت اندازه گیری بسیار بالا
  • دارای دماسنج داخلی
  • ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی
  • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

  • طول کابل
  • محدوده مورد نیاز
  • دقت مورد نیاز