کرنش سنج تارمرتعش فولاد

کرنش سنج تار مرتعش یکی از پرکاربردترین انواع ابزار دقیق سازه ای و ژئوتکنیکی هستند. با توجه به این که اندازه گیری مستقیم تنش در بسیاری موارد حتی با فرض امکان پذیر بودن، با دشواری و عدم قطعیت های زیادی همراه است لذا به عنوان یک روش جایگزین مناسب می توان میزان کرنش المان مورد نظر را اندازه گیری و بر اساس قانون هوک با اطلاع از مدول الاستیسیته ماده، آن را به تنش معادل تبدیل کرد.  طراحی و انتخاب مصالح مورد استفاده در ساخت کرنش سنج های تار مرتعش پایاب زمزم با دقت بسیار بالا و بر اساس محیط کاربردآن ها انجام شده و تا کاربر بتواند با اطمینان حداکثر بهره وری را از آن ها داشته باشد.  پرکاربردترین نوع کرنش سنج فولاد را نوع استاندارد با طول گیج 150 میلیمتر و با پایه های دارای قابلیت جوشکاری تشکیل می دهد.  اگر چه، امکان تولید سفارشی بر اساس نیاز خریدار نیز وجود دارد.

 • اندازه گیری کرنش انواع المان های فولادی شامل: تیر، ستون، استرات، خطوط لوله، سولجرپایل و …
 • اندازه گیری کرنش المان های بتنی با نصب بر روی نقاط از پیش تعبیه شده بر روی سطح آن ها
 • پایداری و قابلیت اعتماد بالا
 • عدم تاثیر پذیری از طول کابل
 • وضوح، تکرار پذیری و دقت اندازه گیری بسیار بالا
 • دارای دماسنج داخلی
 • ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگی
 • قابلیت اتصال به سیستم های قرائت مرکزی

 • طول کابل
 • محدوده مورد نیاز
 • دقت مورد نیاز