گیره مرده

گيره هاي مرده فقط براي مهار کردن تاندون ها یی که از یک سر کشیده می شوند به کار رفته؛ بنابر این نمي توان تاندون را در محل گيره هاي مرده تحت کشش قرار داد. گيره هاي مرده همانند گيره هاي زنده در انواع مدور و تخت توليد مي شوند. براي مهار کردن رشته هاي تاندون در پشت گيره مرده از پرچ گوه بر روي رشته هاي استرند و يا افشان کردن رشته ها و دفن کردن آنها در داخل بتن استفاده مي شود. دستگاه هاي مورد استفاده براي اين منظور عبارتند از: جک پرچ گوه و جک بسکت زن.