گیره منفرد

در مواردي که تاندون ها از يک رشته استرند تشکيل شده باشند از اين نوع گيره استفاده مي شود. با استفاده از انواع مختلف اين گيره ها مي توان استرندهاي بدون روکش و روکش دار با قطرهاي 13، 15، 22 و 28 ميليمتر را مهار کرده و تحت تنش قرار داد.